2015/11/10 - 09:54
بسیج مداحان استان یزد:برگزاری نشست مداحان و مدیران هیئات مذهبی
2015/02/08 - 20:47
بسیج مداحان: جمعی از نوحه خوانان و مرثیه سرایان یزد در مورخ 11/10 با حضرات آیات نوری همدانی،جوادی آملی و سید عباس مدرسی دیدار نمودند