حضور مداحان و مدیران هیئات مذهبی در راهپیمایی روز قدس سال1394

مسئول سازمان بسیج مداحان استان یزد:حضور مداحان و مدیران هیئات مذهبی در راهپیمایی روز قدس چشمگیر بود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان استان یزد: حضور مداحان و مدیران هیئات مذهبی در راهپیمایی روز قدس امسال چشمگیر بود که طی نشستی از طرف مسئول سازمان بسیج مداحان استان یزد از روشنگری و حضور عزیزان در همه صحنه های انقلاب اسلامی تشکر و قدردانی شد.